UWAGA! REZERWACJA POBRANIA MATERIAŁU NA GODZINY

NIE DOTYCZY WYMAZU W KIERUNKU SARS-CoV-2

Informacje dla pacjentów - przygotowanie do badań

Spis treści
Informacje dla pacjentów - przygotowanie do badań
Krew
Mocz
Krzywa cukrowa
Dobowa zbiórka moczu
Dobowa zbiórka moczu z 6N HCl
Posiew moczu
Kał
Wymaz gardła
Wszystkie strony

Jak właściwie przygotować się do pobrania materiału do badań laboratoryjnych?

Właściwe przygotowanie się do pobrania materiału przeznaczonego do wykonania badań laboratoryjnych jest warunkiem uzyskania wiarygodnych i świadczących o aktualnym stanie zdrowia pacjenta wyników. Chcąc więc otrzymać „dobre” wyniki należy odpowiednio przygotować się do wizyty w punkcie pobrań.

 


KREW do większości badań laboratoryjnych powinna być pobrana:

 • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po nieprzespanej nocy i po wzmożonym wysiłku fizycznym),
 • na czczo (po minimum 12 godzinach od ostatniego posiłku). Wyjątek stanowią niemowlęta i dzieci u których dopuszcza się podanie w razie konieczności lekkiego śniadania (przy oznaczania glukozy, pacjent musi być bezwzględnie na czczo),
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
 • nie w czasie krwawienia miesięcznego.

MOCZ do większości badań laboratoryjnych powinna być pobrana:

 • po wypoczynku nocnym (zaleca się minimum 8 godzin inkubacji moczu w pęcherzu celem wykazania namnażania bakterii),
 • na czczo,
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapi) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
 • pierwszy mocz poranny, po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety (ok. 50 ml. ), a następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego naczynia (ok. 50 ml, nie mniej niż 10 ml. ), które należy natychmiast zamknąć i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

 


Krzywa cukrowa:

Pacjent sam zaopatruje się w odpowiednią glukozę (zleconą przez lekarza) potrzebną do wykonania krzywej cukrowej.


DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Do badania parametrów określanych w dobowej zbiórce moczu, mocz pozyskujemy w następujący sposób:

 

 • odrzucamy pierwsza poranna porcję moczu, kolejne oddajemy do wcześniej przygotowanego pojemnika (jeśli jest to konieczne stosujemy odpowiednie środki do stabilizacji moczu!!! Należy to ustalić z lekarzem lub skontaktować się z laboratorium w celu uzyskania dokładnej informacji. Środek stabilizujący dodajemy do zbieranego moczu po oddaniu do pojemnika do dobowej zbiórki moczu pierwszej jego porcji). Zbiórkę dobową kończymy oddając do wcześniej przygotowanego pojemnika pierwszą porcję moczu drugiego dnia zbiórki. Następnie uzyskany mocz dokładnie mieszamy, odlewamy porcję moczu (ok. 50 ml. ) do pojemnika w którym przetransportujemy próbkę moczu do laboratorium medycznego, koniecznie odnotowując dokładną ilość całego moczu uzyskanego w czasie dobowej zbiórki.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU ZE STABILIZATOREM 6N HCl

 


POSIEW MOCZU

Mocz należy pobrać:

 

 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii);
 • rano lub co najmniej 4 godz. od ostatniego oddania moczu;
 • przed zebraniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jałowy pojemnik;
 • pobranie moczu na posiew wymaga od Pacjenta odpowiedniego przygotowania:
 • kobiety i dziewczynki powinny dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej,
 • mężczyźni i chłopcy powinni podciągnąć napletek i dokładnie umyć żołądź i cewkę moczową;
 • pierwsze część moczu trzeba oddać do toalety, a pobrać do badania - bezpośrednio do jałowego pojemnika - mocz ze środkowego strumienia, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni;
 • szczelnie zamknąć pojemnik i umieścić w lodówce do czasu oddania do laboratorium;
 • materiał dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (do 2 godzin) od momentu pobrania;
 • prawidłowe obmycie i prawidłowe pobranie próbki ma istotny wpływ na wynik. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Pacjent otrzyma informację, że badanie należy powtórzyć.

 

 


KAŁ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany:

 

 • do specjalnych pojemników, które można zakupić w aptekach. Zawierają one „szpatułkę” którą pobieramy porcję kału (z różnych miejsc tej samej porcji) i umieszczamy w pojemniku. Następnie materiał transportujemy do laboratorium.

 

 


WYMAZY Z GARDŁA:

Wymazy z gardła wykonujemy na czczo, bez uprzedniego umycia zębów (można przepłukać usta przegotowaną wodą). Ważne aby wymaz wykonywać przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami lub minimum 2 tygodnie po zakończeniu antybiotykoterapi.