UWAGA! REZERWACJA POBRANIA MATERIAŁU NA GODZINY

NIE DOTYCZY WYMAZU W KIERUNKU SARS-CoV-2

Informacje dla pacjentów - przygotowanie do badań

Spis treści
Informacje dla pacjentów - przygotowanie do badań
Krew
Mocz
Krzywa cukrowa
Dobowa zbiórka moczu
Dobowa zbiórka moczu z 6N HCl
Posiew moczu
Kał
Wymaz gardła
Wszystkie strony

KREW do większości badań laboratoryjnych powinna być pobrana:

  • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po nieprzespanej nocy i po wzmożonym wysiłku fizycznym),
  • na czczo (po minimum 12 godzinach od ostatniego posiłku). Wyjątek stanowią niemowlęta i dzieci u których dopuszcza się podanie w razie konieczności lekkiego śniadania (przy oznaczania glukozy, pacjent musi być bezwzględnie na czczo),
  • przy zachowaniu normalnej diety,
  • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
  • nie w czasie krwawienia miesięcznego.