Kontrola Jakości

Spis treści
Kontrola Jakości
Polityka Jakości
Certyfikaty
ISO 9001: 2015-10
Nagrody i wyróżnienia
Wszystkie strony

Kontrola Jakości

W Laboratorium medycznym LOMA prowadzona jest kontrola jakości badań nadzorowana przez diagnostów laboratoryjnych:

  • Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna - obejmuje  wszystkie  badania  wykonywane w  laboratorium.  Wyniki  kontroli  są   udokumentowane.
  • Okresowa kontrola międzylaboratoryjna

W ramach kontroli międzylaboratoryjnej Laboratorium bierze udział w Krajowym Programie Kontroli Jakości prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi oraz Krajowym  Programie  Zewnętrznej  Oceny  Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzonej  przez DIAHEM oraz w sprawdzianach Labquality prowadzonych w ramach Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.