System Informatyczny

Laboratorium Medyczne LOMA  korzysta z  programu laboratoryjnego eLab.

Pozwala on na prowadzeniu codziennej kontroli jakości badań, archiwizuje wyniki badań pacjentów, kontrole jakości, dane osobowe pacjentów, dane firmowe zleceniodawców.
Dbamy o to aby nasz zleceniodawca jak i pacjent otrzymali wyniki badań jak najszybciej, jest to możliwe dzięki przekazywaniu wyników droga elektroniczną.
Pomocny jest w rozliczeniach finansowych ze zleceniodawcami.