Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi - KREW KARTA

Identyfikacyjna karta grupy krwi posiada format nowego dowodu osobistego (plastikowa trwała karta).

Oznaczenie grupy krwi oraz wydruk karty wykonujemy w naszych laboratoriach.

Każdy bez względu na płeć, wiek (od 2 roku życia) czy rodzaj wykonywanego zawodu powinien posiadać swoją  IDENTYFIKACYJNĄ KARTĘ GRUPY KRWI.
Karta została stworzona zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, honorowana jest w całym kraju przez wszystkie służby zdrowia (karta ważna tylko z dokumentem tożsamości).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2017 r. w przypadku pacjentów, u których uzyskano dodatni wynik badania przeglądowego przeciwciał należy dokonać ich identyfikacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Zasady wydawania karty:

  1. Standardowa procedura oznaczenia grupy krwi do wpisu na kartę (dwa oznaczenia grupy + karta)
  2. Jeśli pacjent posiada jedno oznaczenie grupy krwi potwierdzone wynikiem badania proponujemy drugie oznaczenie z wpisem na kartę

 

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej oferty !