O personelu

Personel laboratorium medycznego LOMA

Laboratorium posiada fachowy, wykwalifikowany personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce laboratoryjnej. Pracownicy podlegają stałym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym podnoszącym ich kwalifikacje. Pracownicy są zaangażowani w swoją pracę zawodową i kierują się zasadami etyki zawodowej. Personel laboratorium cechuje profesjonalizm i dyspozycyjność.

 • Prezes, Kierownik laboratorium
  • dr n. farm. Sylwia Gernand - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 • Zastępca Kierownika laboratorium
  • mgr Magdalena Bartela - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

 • Pełnomocnik ds. Jakości Badań
  • mgr Sara Kasprzycka

W laboratorium zatrudnionych jest:

 • Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej - 3 osoby
 • Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjne - 27 osób,
 • Młodszy asystent - 2 osoby,
 • Starszy technik analityki medycznej - 18 osób,
 • Pielęgniarka - 6 osób,
 • Położna - 2 osoby,
 • Ratownik medyczny - 1 osoba,
 • Rejestratorka medyczna - 5 osób,
 • Pracownik punktu pobrań - 4 osoby,