Dla firm

Laboratorium oferuje kompleksową obsługę laboratoryjną zakładów pracy związaną z wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników.
Oferta obejmuje:

  • bezpłatne pobranie materiału do badań w zakładzie pracy,
  • transport próbek do laboratorium,
  • szybkie i profesjonalne wykonanie określonych przez zleceniodawców badań,
  • dostarczenie wyników badań.

Badania profilaktyczne wykonujemy w korzystnych, możliwych do uzgodnienia z Kierownictwem Laboratorium cenach. Wszelkie informacje dotyczące tej oferty otrzymają Państwo w oddziale laboratorium w Oleśnie (ul. Małe Przedmieście 14, tel. 34 358 47 83) lub w laboratorium w Opolu (ul. Juliana Tuwima 1, tel. 77 555 90 90).

Zachęcając do korzystania z naszej oferty, przypominamy, że, w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pracodawca od 1 stycznia 2007 roku może zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie wydatki z tytułu opieki medycznej ponoszone na rzecz swoich pracowników, bez względu na to, czy ma obowiązek ich ponoszenia. Tym samym pracodawca może zaliczyć do kosztów wszystkie wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pracownika, o ile wykaże ich związek z osiąganymi przychodami lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.